Mozková protéza

Když mě brali za vojáka

KdAmi 
yž mě brali za voj

áka, stř

íhali mě dohol

a,
 
vDmi 
ypadal jsem jako blb
Ami 
ec,
 
j
ak i všichni dokol

a, -l

a, -l

a, -l

a,
 
j
ak i všichni dokol
Ami 
a.
 
Zavřeli mě do kasáren, začali mě učiti, 
jak mám správný voják býti 
a svou zemi chrániti, -ti, -ti, -ti, 
a svou zemi chrániti. 
Na pokoji po večerce ke zdi jsem se přitulil, 
vzpomněl jsem si na svou milou, 
krásně jsem si zabulil, -lil, -lil, -lil, 
krásně jsem si zabulil. 
Když přijela po půl roce, měl jsem zrovna zápal plic, 
po chodbě furt někdo chodil, 
tak nebylo z toho nic, nic, nic, nic, 
tak nebylo z toho nic. 
Neplačte, vy oči moje, ona za to nemohla, 
protože mladá holka lásku potřebuje, 
tak si k lásce pomohla, -hla, -hla, -hla, 
tak si k lásce pomohla. 
Major nosí velkou hvězdu, před branou ho potkala, 
řek jí, že má zrovna volnej kvartýr, 
tak se sbalit nechala, -la, -la, -la, 
tak se sbalit nechala. 
Co je komu do vojáčka, když ho holka zradila, 
nashledanou, pane Fráňo Šrámku, 
písnička už skončila, -la, -la, -la, 
jakpak se vám líbila, -la, -la, -la? 
No nic moc extra nebyla.