Mozková protéza

Jožin z bažin

JAmi 
edu takhle tábořit Šk

odou 100 na
Ami 
Oravu,
 
spěchám proto, riskuji, pr
ojíždím přes M
Ami 
oravu.
 
ŘG7 
ádí tam to str

ašidlo, v
G7 
ystupuje z b


in,
 
žAmi 
ere hlavně Pražáky a jm

enuje s
Ami 
e Jož
G7 
in.
 
Ref.:
J
ožin z bažin močálem se pl
G7 
íží,
 
Jožin z bažin k vesnici se bl
íží,
 
Jožin z bažin už si zuby brG7 
ousí,
 
Jožin z bažin kouše, saje, rd
ousí.
 
N
a Jožina z b

ažin, k

oho by to napadl

o,
 
pl
atí jen a p

ouze pr

áškovací letadl

o.

 
 
Projížděl jsem Moravou směrem na Vizovice, 
přivítal mě předseda, řek' mi u slivovice: 
``Živého či mrtvého Jožina kdo přivede, 
tomu já dám za ženu dceru a půl JZD!'' 
Ref. 
Říkám:
``Dej mi, předsedo, letadlo a prášek, 
Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček ''. 
Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, 
na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. 
Ref.:
Jožin z bažin už je celý bílý, 
Jožin z bažin z močálu ven pílí, 
Jožin z bažin dostal se na kámen, 
Jožin z bažin - tady je s ním amen! 
Jožina jsem dostal, už ho držím, johoho, 
dobré každé lóve, prodám já ho do ZOO.