Mozková protéza

Hrobař

V ml
ádí jsem se učil hrobařem,
 
jEmi 
ezdit s hlínou, jezdit s trakařem.
 
K
opat hroby byl můj ide

ál.
D7 
 
 
Jezdit s hlínou, jezdit s vozíkem, 
s černou rakví, bílým pomníkem. 
Toho jsem se nikdy nenadál. 
Že do módy přijde kremace, 
černý hrobař bude bez práce. 
Toho jsem se nikdy nenadál. 
Kolem projel vůz milionáře, 
záblesk světel pad' mi do tváře. 
Marně skřípou kola brzdící. 
Stoupám vzhůru stoupám ke hvězdám, 
tam se s černou rakví neshledám. 
Sbohem bílé město zářící. 
Sb
ohem moje m
Emi 
ěsto,
 
vzp
omínat budu př

esto.
 
J
ak jsem poznal tv
Emi 
ůj smích

a tvůj pl

áč.
 
Na na na ... 2x