Mozková protéza

Ej, háčku


Ej, háčku, háčku, h
Emi 
áčku zel

en

ý,
 
ej, háčku, háčku, h
áčku zelený,
 
kDmi 
oukej na cest

u, js

ou tam kamen

y,
 
k
oukej na cestu, js
Emi 
ou tam kam

en

y.
 
N
a dně je žrádlo,v
Emi 
oda je vz

al

a,
 
na dně je žrádlo,v
oda je vzala,
 
hDmi 
áček nařík

á:"T

o jsem si dal

a,"
 
h
áček naříká:"T
Emi 
o jsem si d

al

a!"