Mozková protéza

Býval jsem

B
ejval jsem správcem d

olů, kde se t

ěžilo kvalitní stř

íbro.
 
Bejval jsem velitel str
áže, která chr

ánila noční klid kr

ále.
 
Bejval jsem kapitán l
odi, která se pl

avila po spoustách v

od.
 
Bejvel jsem knězem chr
ámu, z kterého zb

ylo jen pár kamen

ů.
 
Ref.:
A ž
il jsem v různých d

obách, odpoč

íval tisíce l

et
 
a míval jsem různá t
ěla a b

yl jsem, ještě než byl sv

ět.
 
A bejval jsem pastevcem v horách, vdechoval jsem sluneční svit, 
a bejval jsem rolníkem v nížině, sklízel jsem, oral a sil, 
a bejval jsem pošetilým vládcem, jenž šířil svou slávu a moc, 
bejval jsem otrokem pána, který neznal slitování. 
Ref. 
Bejval jsem poutníkem v poušti, hledal jsem studnu moudrosti, 
a bejval jsem bohatým kupcem, jenž prodával látky a sůl, 
bejval jsem tlustej i hubenej, jenž platíval různou měnou, 
bejval jsem chytrej i hloupej, bejval jsem mužem i ženou. 
Ref.